Links

Certificatiereglementen

Algmeen certificatiereglement van CERTIPRO

Lastenboeken voor gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels (VLAMINOR en QUAREA)

Lastenboek voor grondstoffen met een grondstofverklaring (VLAMINOR)

Lastenboek voor sorteerinrichtingen (VLAMINOR)

Reglementen voor septische tanken en waterzuiveringsinstallaties (BENOR)

Gelijkwaardigheid voor gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels

Het huidige dienstorder behandelt de gelijkwaardigheid aan de BENOR-producten voor gerecycleerde granulaten en hydraulisch gebonden mengsels geleverd het QUAREA-merk. 

Oude documenten gelijkwaardigheid

Toelichtingen

Gerecylceerde granulaten - Quarea

BELAC-accreditatie

Het accreditatiecertificaat en een overzicht van de geaccrediteerde activiteiten van CERTIPRO

Het accreditatiecerificaat als certificatie-instelling van producenten (NBN EN ISO/IEC 17065:2012)

VITOTRACK

VITOTRACK is de website ontwikkeld door VITO waar alle mobiele brekers worden gevisualiseerd.

Je moet je aanmelden en afhankelijk van de bevoegdheden kan men de locatie van mobiele brekers zien.

Mobiel Breken

Meer informatie over melding of vergunning kan je vinden op de website van FPRG (Federatie van Producenten van Recycling Granulaten) op bijgaande link: http://www.fprg.be/faq-2/

Het modelformulier om een melding te doen, kan je vinden op bijgaande link: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/milieuvergunning 

 

OVAM

Hieronder vindt u een aantal interessante webpaginas van OVAM die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met certificatie-activiteiten van CERTIPRO

Milieuhandhaving

FOD ECONOMIE

Bouw-en Sloopafval

AFSS - Afval en mest verwerkingsselectiesysteem

https://afss.emis.vito.be/

Transitie circulaire economie

Gebruik van het logo door vergunninghouders