Notified Body

Gerecycleerde granulaten vallen binnen de scope van een aantal geharminseerde Europese normen. Dit betekend dat de productie van deze gerecycleerde granulaten moeten voldoen aan de Europese verordening "Bouwproducten" (N° 305/2011). 
 
De bouwproductenverordening en onderliggende Europese productnormen schrijven voor dat de producent van (gerecycleerde) granulaten moeten voorzien in een FPC-handboek waarin de zelfcontrole die de fabrikant uitvoert alsook het gehele productieproces, staat beschreven. De wet verplicht dat elke producent zich jaarlijks laat beoordelen door een aangemelde instantie.
 
Certipro is geaccrediteerd door BELACen aangmeld (notified body) door Europa m.b.t. de beoordeling van de FPC-controle die wordt uitgevoerd door de fabrikanten van deze granulaten. Het lastenboek kan opgevraagd worden bij Certipro.
 
Voor een lijst van de gecertificeerde vergunninghouders, moet u het tabblad 'Overzicht Certificatenraadplegen.

 

Fabrikanten die positief worden beoordeeld door CERTIPRO mogen hun producten op de Europese markt zetten en voorzien van een CE-logo.

 

CE logo