Granulaten

Het Quara- zorgsysteem is een integraal milieuzorgsysteem dat erop toeziet dat zowel de productie als de aanwending van gerecycleerde granulaten verloopt met een minimale impact op mens en milieu. Hiertoe promoot het QUAREA-zorgsysteem de toepassing van de best beschikbare technieken voor de productie van gerecycleerde granulaten of hydraulisch gebonden mengsels. 

Het QUAREA-zorgsysteem ziet er eveneens op toe dat aan de bouwtechnische en milieuhygiënische eisen wordt voldaan.

Het QUAREA zorgsysteem is momenteel van toepassing voor volgende productgroepen:

  • Gerecycleerde granulaten
  • Hydraulisch gebonden mengsels

Bijgaand document geeft een beknopt overzicht van een certificatietraject: certificatietraject stappenplan.pdf