Persoons- en Procescertificatie Asbestdeskundige

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. In dit actieplan Asbestafbouw betekent asbestveilig:

  • dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn;
  • dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Asbesthoudende materialen zijn een risico als ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels afgeven in de omgeving. Om onze leefomgeving asbestveilig te maken, wil de Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het aanwezige asbest en de staat van deze asbesthoudende materialen in kaart brengen in Vlaamse gebouwen en woningen. Enkel constructies gebouwd voor 2001 komen in aanmerking voor deze asbestinventaris. Daarom zal er in de toekomst een inventarisatieplicht komen bij verkoop van deze gebouwen en/of woningen.

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal de asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze asbestinventaris levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af.

Om gecertificeerde asbestdeskundigen te worden, moeten kandidaten:

  • een verplichte opleiding volgen,
  • slagen in het eindexamen van de OVAM,
  • zich aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest.

CERTIPRO zal u als ervaren certificatie-instelling mee begeleiden in het traject om te slagen als gecertificeerd asbestdeskundige. Wij bieden de verplichte opleiding aan in samenwerking met toonaangevende en ervaren opleidingscentra.

​​​​​​​PERSOONSCERTIFICATIE

Op de website van OVAM vindt u al zeer veel informatie, maar moest u nog met specifieke vragen zitten, aarzel dan niet om deze te stellen in volgend formulier:

AANVRAAG INFORMATIE

Naast de uitleg op de website van OVAM wordt hieronder nogmaals in het kort een stappenplan geschetst om tot een persoonscertificaat te komen.

Heeft u nog geen ervaring met asbest of asbestinventarissen, dan kan u zich best inschrijven voor een vrijwillige vooropleiding in een opleidingscentrum. Deze kan gevolgd worden bij Fedasbest (fysiek) of bij nxtpro (fysiek en/of online met terugkommoment)

Als u wel reeds ervaring hebt met asbest en asbestinventarissen, kan u zich direct inschrijven voor de verplichte opleiding bij een opleidingscentrum waarmee CERTIPRO samenwerkt (Fedasbest en nxtpro (vanaf januari 2023)). Verder kan u best ook al een OVAM-ID nummer aanvragen op de website van OVAM. Op deze website dient u zich aan te melden door op de knop 'Aanmelden' te drukken. De website zal aangeven dat u geen rechten hebt, maar let op, uw OVAM-ID nummer wordt eveneens vermeld.

schermafbeelding
Schermafbeelding login OVAM-website

Daarnaast heeft u ook nog een login-code nodig voor het oefenplatform asbestinventaris van OVAM. Dit oefenplatform wordt uitgelegd op dag 3 van de verplichte opleiding. U kan deze login-code bij CERTIPRO bekomen door volgend formulier in te vullen:

AANVRAAG LOGIN-CODE OEFENPLATFORM OVAM

Hebt u reeds de verplichte opleiding gevolgd en u wilt zich inschrijven voor het examen bij IBEX, bezorg dan ons uw OVAM-ID nummer en uw opleidingsattest via mail aan asbest@certipro.be met als onderwerp 'Toelating Examen Asbestattest'. CERTIPRO zal uw opleiding in het certificatieplatform van OVAM registreren. Voor deze actie zullen geen kosten worden aangerekend.

Als u de verplichte opleiding hebt gevolgd bij een opleidingscentrum waarmee CERTIPRO niet samenwerkt, dan moet u aan de certificatie-instelling waarmee het opleidingscentrum samenwerkt een toelating vragen om aan het examen te mogen deelnemen.

Wanneer u geslaagd bent voor het examen, kan u bij eender welke certificatie-instelling uw persoonscertificaat aanvragen.

Wilt u een persoonscertificaat en aansluiting als ADI bij CERTIPRO aanvragen, vul dan volgend formulier in. Op basis van de ingevulde gegevens zullen wij u een contract toesturen. Pas na ontvangst van het door u ondertekend contract zal een dossierkost aangerekend worden conform de prijzen beschikbaar op aanvraag.

AANVRAAG PERSOONSCERTIFICATIE

PROCESCERTIFICATIE

Wilt u een procescertificaat voor uw bedrijf aanvragen bij CERTIPRO, vul dan volgend formulier in. Op basis van deze gegevens zullen wij u een contract toesturen. Pas na ontvangst van het door u getekende contract zal een dossierkost aangerekend worden conform de kostprijzen beschikbaar op aanvraag.

AANVRAAG PROCESCERTIFICATIE

REGISTRATIE WERKGEVER

Wilt u zich als werkgever registeren bij CERTIPRO om interne preventieadviseurs of interne milieucoördinators asbestinventarissen te laten opstellen voor een toegankelijke constructie met risico-bouwjaar in eigendom of exploitatie, vul dan volgend formulier in. Op basis van deze gegevens zullen wij u een contract toesturen. Pas na ontvangst van het door u getekende contract zal een dossierkost aangerekend worden conform de kostprijzen beschikbaar op aanvraag.

AANVRAAG EXPLOITANT