Persoons- en Procescertificatie Asbestdeskundige

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. In dit actieplan Asbestafbouw betekent asbestveilig:

  • dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn;
  • dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Asbesthoudende materialen zijn een risico als ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels afgeven in de omgeving. Om onze leefomgeving asbestveilig te maken, wil de Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het aanwezige asbest en de staat van deze asbesthoudende materialen in kaart brengen in Vlaamse gebouwen en woningen. Enkel constructies gebouwd voor 2001 komen in aanmerking voor deze asbestinventaris. Daarom zal er in de toekomst een inventarisatieplicht komen bij verkoop van deze gebouwen en/of woningen.

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal de asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze asbestinventaris levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af.

Om gecertificeerde asbestdeskundigen te worden, moeten kandidaten:

  • een verplichte opleiding volgen,
  • slagen in het eindexamen van de OVAM,
  • zich aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest.

Op de website van OVAM vindt u de webpagina 'hoe word ik asbestdeskundige', de webpagina 'asbestdeskundige' alsook de webpagina 'veelgestelde vragen over het asbestattest'.

CERTIPRO heeft momenteel zijn maximale capaciteit bereikt met betrekking tot het aantal asbestdeskundige en zal u voorlopig niet meer verder kunnen helpen. U kan zich steeds begeven tot andere certificatie-instellingen die u kan terugvinden op de website van de OVAM.

​​​​​​​PERSOONSCERTIFICATIE

Gezien CERTIPRO aan zijn maximum capaciteit zit met betrekking tot het aantal asbestdeskundige, zal u zich voorlopig moeten begeven naar andere certificatie-instellingen voor uw inschrijving 'persoonscertificaat'.

Indien u reeds gecertificeerd bent, moet u voor 2023 een verplichte bijscholing volgen. Indien u hiervoor nog niet bent ingeschreven, raden wij u aan om dit snel te doen bij onze partners Fedasbest of Nxtpro-Syntra.

 

PROCESCERTIFICATIE

Gezien CERTIPRO aan zijn maximum capaciteit zit met betrekking tot het aantal asbestdeskundige, moet u zich voorlopig wenden tot andere certificatie-instelling als u een procescertificatie wilt aanvragen. Deze kan u vinden op de website van OVAM.

 

REGISTRATIE WERKGEVER

Gezien CERTIPRO aan zijn maximum capaciteit zit met betrekking tot het aantal asbestdeskundige, moet u zich voorlopig wenden tot andere certificatie-instellingen als u zich wilt registreren als werkgever.  Deze certificatie-instellingen kan u vinden op de OVAM webiste.

GECERTIFICEERD ASBESTDESKUNDIGE

Wanneer u gecertificeerd bent, heeft OVAM nog veel informatie voor u ter beschikking op volgende websites:

Vakinformatie over het asbestattest met daarop ook de leidraad inspectieprotocol asbestinventarisatie

Veel gestelde vragen over het asbestattest: Op deze website vindt u reeds veel antwoorden op frequente vragen over het asbestattest alsook het gebruik van de asbestinventaris databank.

Moest u toch nog een vraag hebben waarvoor u het antwoord niet kan terug vinden, kan u steeds terecht bij de helpsdesk via mail: asbest@certipro.be

 

Bijkomende info van de OVAM website:

Release-notes databank asbestinventaris: Info voor de asbestdeskundige over wijzigingen in de databank asbestinventarisatie.

Veel gestelde vragen vakinformatie: Vragen omtrent het asbestattest die specifiek voor de asbestdeskundige zijn bedoeld.

Communicatie over het asbestattest: De OVAM publicaties en nieuwsberichten met de meest recente informatie over het asbestattest samengebracht op één plaats.

De verkoop van een gebouw: Alle info rond verkoop voor een verkoper – notaris – makelaar – syndicus

Waar vind ik een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Het asbestattest: Kom alles te weten over het asbestattest.

Voor klachten over een asbestattest kan u terecht op de OVAM website: Klacht over een asbestattest

Renoveren met een asbestattest

 

Tekentools voor grondplannen op te maken

Magicplan, Trikker, floorplanner, ArchiFacile

 

Onroerend erfgoed

https://geo.onroerenderfgoed.be

Verwarmingsketels

IAD-Online, het online asbest portaal

Codex Welzijn op het werk

Website: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk

Model van asbestinventaris