Overzicht Certificaathouders en Technische fiches

Gerecycleerde granulaten

QUAREA

Lijst certificaathouders 'Gerecycleerde Granulaten QUAREA' (laatste actualisatie: 15/03/2024)

Lijst van de technische fiches kan geraadpleegd worden op het extranet van CERTIPRO (rechts bovenaan)

CE

Lijst certificaathouders 'Gerecycleerde Granulaten CE'  (laatste actualisatie: 15/03/2024)

Hydraulisch gebonden mengsels

Lijst en overzicht producten 'Hydraulisch Gebonden Mengsels' kan geraadpleegd worden op het extranet van CERTIPRO (rechts bovenaan)

KBS Grondstof

Lijst Certificaathouders 'KBS Grondstof'

KBS Sorteerders

Lijst Certificaathouders en overzicht producten 'KBS Sorteerder'   (Laatste Actualisatie: 15/03/2024)

  • Uitgesorteerd puin is een afvalstof en mag niet als zodanig op de markt gebracht worden door de sorteerinrichting. Het uitgesorteerde puin moet eerst gebroken worden in een breekinstallatie tot de gewenste korrelgrootte alvorens het puin het statuut grondstof krijgt. Uitgesorteerd puin als dusdanig op de markt afzetten komt overeen met illegaal storten van afvalstoffen.