Waterzuivering

De kwaliteit van de oppervlaktewaters is een knelpunt in het milieubeleid en verduurzaming van onze samenleving. Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's) zijn een belangrijke schakel om te komen tot gezonde oppervlaktewaters.

Europa heeft een testprotocol uitgewerkt die aangeeft op welke manier KWZI's getest moeten worden om een CE label te krijgen. De prestatiekenmerken waaraan een KWZI moet voldoen, zijn in dit protocol heel ruim genomen of worden zelf niet gedefinieerd. Dit leidt ertoe dat ook zeer slecht presterende waterzuivering het CE teken dragen wanneer de "CE-testen" zijn uitgevoerd.  

Er zijn dus bijkomende controles nodig om de gebruiksgeschiktheid van kleine waterzuiveringen na te gaan. BENOR zal de  prestatiekenmerken tot 50 inwonersequivalenten (50 IE) tijdens deze CE-testen beoordelen en de gebruiksgeschiktheid van de waterzuiveringen nagaan. Verder onderwerpt BENOR de fabrikant ook aan een controle door derde met betrekking tot de assemblage van de waterzuivering. De werkwijze voor deze controles wordt beschreven in CRT-TRA-001.

VLAMINOR voorziet  ad random effluent staalnames bij kleinschalige waterzuiveringen in Vlaanderen die correct worden onderhouden. Van een Vlaminor-waterzuivering kan men verwachten dat de effluenten hoogstwaarschijnlijk zullen voldoen aan de VLAREM effluenteisen indien de waterzuivering correct wordt ingezet en onderhouden.