Waterzuivering

De kwaliteit van de oppervlaktewaters is een knelpunt in het milieubeleid en verduurzaming van onze samenleving. Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties zijn een belangrijke schakel om te komen tot gezonde oppervlaktewaters.

Helaas mogen ook zeer slecht presterende waterzuivering het CE teken dragen indien de "CE-testen" zijn uitgevoerd.  

Er zijn dus bijkomende controles nodig om de gebruiksgeschiktheid van kleine waterzuiveringen na te gaan. BENOR zal de  prestatiekenmerken tijdens deze CE-testen beoordelen en de gebruiksgeschiktheid van de waterzuiveringen nagaan. BENOR onderwerpt de fabrikant ook aan controles met betrekking tot de assemblage van de waterzuivering.

VLAMINOR voorziet  ad random effluent staalnames bij kleinschalige waterzuiveringen in Vlaanderen die correct worden onderhouden. Van een Vlaminor-waterzuivering kan men verwachten dat de effluenten hoogstwaarschijnlijk zullen voldoen aan de VLAREM effluenteisen indien de waterzuivering correct wordt ingezet en onderhouden.