Home

NIEUWS: Sand2Sand bekroond

06/05/2019

Onderstaand een link naar een reportage op kanaal Z. OBBC (QUAREA vergunninghouder) heeft samen met een aantal partners  een project uitgeschreven, met name Sand2Sand, dat gerecycleerd zand gebruikt als grondstof voor beton.
Op 24 november 2016 werden zij met dit project bekroond tijdens het Cleantech-festival als beloftevol Cleantech-project en dit uit verschillende andere projecten. Een bewijs dat duurzame innovatie in de bouw wordt geapprecieerd.

http://kanaalz.knack.be/business-communities/z-cleantech-7-13-12-16/video-normal-789081.html
 
CERTIPRO wil langs deze weg O.B.B.C. feliciteren.

NIEUWS: KBS grondstoffen

06/05/2019

Het KBS grondstoffen is verplicht bij productie van:

  1. grondstoffen voor gebruik als bouwstof afkomstig van de behandeling van afvalstoffen, waarbij de milieukwaliteit van de grondstoffen variabel is en
  2. andere grondstoffen waarbij de milieukwaliteit variabel is

Het KBS wordt dan uitdrukkelijk opgelegd in de grondstofverklaring.
 
Wenst u meer informatie over de oplossingen die Certipro U hiervoor biedt?
Neem contact met Corneel Zwijzen 0475/54 40 40 of via info@certipro.be.

NIEUWS: KBS sorteerders

17/10/2018

Volgens het eenheidsreglement “Gerecycleerde granulaten” moeten sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval waarvan het uitgesorteerde puin na verdere bewerking bij een breker wordt afgezet als gerecycleerd granulaat, beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem.
 
Wenst u meer informatie over de oplossingen die Certipro U hiervoor biedt?
Neem contact met Corneel Zwijzen 0475/54 40 40 of via info@certipro.be.

NIEUWS: VLAMINOR

17/10/2018

De adviesraad heeft het gebruik van het VLAMINOR keurmerk door CERTIPRO goedgekeurd. VLAMINOR is het acroniem van Vlaamse Milieu Normering.
 
VLAMINOR zal vanaf heden, naast het QUAREA-merk of BENOR-merk, gebruikt kunnen worden voor alle producten waaraan milieu-eisen zijn opgelegd. Maar ook voor producten die duurzaam geproduceerd worden en daardoor hun steentje bijdragen aan het klimaat en milieu, zullen drager kunnen worden van het VLAMINOR-keurmerk.

NIEUWS: TRACIMAT

17/10/2018

Het eenheidsreglment voorziet 1 jaar overgangstermijn voor de opdeling in hoog- en laagmilieurisicoprofiel puin bij de breker, na de erkenning van een Sloopbeheersorganisatie. Maar geldt de datum van handtekening van de erkenning, de datum van publicatie in het Staatsblad of 10 dagen na publicatie?
Eén jaar na de erkenning van de eerste sloopbeheerorganisatie (Tracimat) geldt er een apart acceptatie- en verwerkingstraject bij de breker voor puin uit bouw- en sloopafval met een laag- (LRMP) of een hoogmilieurisicoprofiel (HRMP). Maar het was tot nu niet duidelijk wanneer die maatregel precies zou ingaan.
In het eenheidsreglement staat letterlijk "Vanaf één jaar na de erkenning van een sloopbeheerorganisatie moet er bij de acceptatie een onderscheid gemaakt worden in puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP)."
De erkenning van Tracimat als eerste sloopbeheerorganisatie werd op 29 september 2017 aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, maar het ministerieel erkenningsbesluit draagt de datum van 24 augustus 2017, terwijl Tracimat zelf meende dat de opdeling in LRMP en HRMP op 26 augustus verplicht zou worden.
Navraag bij OVAM - en daar is men formeel - leert dat de termijn van één jaar voor het gewijzigde acceptatiebeleid voor de puinbrekers ingaat op de dag dat de minister Tracimat erkende, en dat gebeurde op 24 augustus. De opdeling in LRMP en HRMP geldt dus vanaf 24 augustus 2018. (bron: senTRAL Wolters Kluwer)

NIEUWS: O.B.B.C ontvangt een technische fiche voor hoogwaardig betongranulaat

17/10/2018

Hoogwaardige betongranulaten zijn betongranulaten afkomstig van het breken van betonpuin met een hoge drukweerstand dewelke afkomstig zijn van cementbetonverhardingen, lineaire elementen en andere gelijkwaardige constructieve elementen afkomstig van gebouwen en kunstwerken.
Niet alleen een strenge accepatie bij de breker van het betonpuin dat in aanmerking kan komen om hoogwaardige betongranulaten te produceren maar ook de kennis van de herkomst van het puin, zorgen ervoor dat deze gerecycleerde granulaten uiterst geschikt zijn om in hoogwaardigere toepassingen te gebruiken, zoals (stort)beton.

Gezien deze granulaten ook in (stort)beton gebruikt kunnen worden, moeten deze voldoen aan de eisen van de Belgische norm NBN EN 12620: Granulaten voor beton.

OBBC is de eerste producent die hoogwaardige betongranulaten produceert onder het QUAREA-merk en het is de tweede producent in Vlaanderen die gecertificeerd is voor gereycleerde hoogwaardig betongranulaten.

Door de voortdurende inzet van OBBC en de wetenschappelijke projecten die zij mee ondersteunen, slagen zij erin gerecycleerde granulaten tot zo’n niveau te brengen dat deze in hoogwaardigere toepassingen gebruikt kunnen worden. Dit leidt op zijn beurt dan weer tot een beperkter gebruik van natuurlijke grondstoffen en tot een duurzamere samenleving. CERTIPRO dankt hiervoor OBBC

NIEUWS: GELIJKWAARDIGHEID QUAREA

17/10/2018

Op 14 september 2015 is het nieuwe dienstorder MOW/AWV2015/16 verschenen ter vervanging van het oude dienstorder MOW/AWV/2008/23. 
Het dienstorder behandelt de gelijkwaardigheid van de QUAREA-producten aan de BENOR-producten. 
In aanvulling met het oude dienstorder, waarin enkel sprake van gelijkwaardigheid voor gerecycleerde granualten, geldt deze gelijkwaardigheid nu ook voor gestabiliseerde mengsels. 
Het dienstorder kan men eveneens raadplegen op de website http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/MOW-AWV-2015-16.pdf

Certificatie is een objectieve manier om kwalitatieve producten te helpen promoten die de ;verduurzaming van onze samenlevring ondersteunen. Vanuit haar streven naar ontwikkeling van duurzame technologie heeft VITO de certificatie- en keuringsdienst CERTIPRO opgericht.