Benor

De kwaliteit van de oppervlaktewaters is nog steeds een knelpunt in het milieubeleid en verduurzaming van onze samenleving. Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties zijn een belangrijke schakel om te komen tot gezonde waters. Dankzij de lessen uit het verleden weten we nu dat de inzet van kleinschalige installaties enkel zinvol is indien deze installaties ook voldoende robuust ontworpen zijn. Om te komen tot echt robuuste waterzuiveringen volstaat het helaas niet te vertrouwen op de CE-markering, ondermeer omdat er in het kader van de CE-markering geen periodieke onafhankelijke controle voorziet.  
BENOR en Vlaminor leggen bijkomende eisen op t.o.v. de CE-markering zoals controle door een onafhankelijke derde en minimum prestatie-eisen.

Het BENOR-merk is het Belgisch conformiteitsmerk voor producten. Het is eigendom van de BENOR vzw dat het beheer ervan toewijst aan certificatie-instellingen (OSO), de BENOR-certificatie-instellingen genoemd. Certipro is een door de VZW BENOR aangestelde certificatie-instelling voor septische tanks en individuele en kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Certipro is door BENOR vzw erkent als certificatie-instelling voor kleinschalige waterzuiveringen (OSO).