Persoonscertificatie Asbestdeskundige

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. In dit actieplan Asbestafbouw betekent asbestveilig:

  • dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn;
  • dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Asbesthoudende materialen zijn een risico als ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels afgeven in de omgeving. Om onze leefomgeving asbestveilig te maken, wil de Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het aanwezige asbest en de staat van deze asbesthoudende materialen in kaart brengen in Vlaamse gebouwen en woningen. Enkel constructies gebouwd voor 2001 komen in aanmerking voor deze asbestinventaris. Daarom zal er in de toekomst een inventarisatieplicht komen bij verkoop van deze gebouwen en/of woningen.

Een gecertificeerd asbestdeskundige zal de asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze asbestinventaris levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af.

Om gecertificeerde asbestdeskundigen te worden, moeten kandidaten:

  • een verplichte opleiding volgen,
  • slagen in het eindexamen van de OVAM,
  • zich aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest.

CERTIPRO zal u als ervaren certificatie-instelling mee begeleiden in het traject om te slagen als gecertificeerd asbestdeskundige. Wij bieden de verplichte opleiding aan in samenwerking met toonaangevende en ervaren lesgevers.

Bent u geïnteresseerd om zo’n gecertificeerd asbestdeskundige te worden, aarzel dan niet om u te preregistreren via info@certipro.be.

CERTIPRO houdt u dan verder op de hoogte van het te volgen traject.