NIEUWS: nieuwe versie van het SB250

06/05/2019

De digitale versie van het Standaardbestek 250 versie 4.1 is beschikbaar op de website van Wegen & Verkeer (https://wegenenverkeer.be/standaardbestek).

Vanaf september 2019 bestaat ook de mogelijk om de papieren versie te bestellen.