NIEUWS: KBS sorteerders

17/10/2018

Volgens het eenheidsreglement “Gerecycleerde granulaten” moeten sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval waarvan het uitgesorteerde puin na verdere bewerking bij een breker wordt afgezet als gerecycleerd granulaat, beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem.
 
Wenst u meer informatie over de oplossingen die Certipro U hiervoor biedt?
Neem contact met Corneel Zwijzen 0475/54 40 40 of via info@certipro.be.