NIEUWS: GELIJKWAARDIGHEID QUAREA

17/10/2018

Op 14 september 2015 is het nieuwe dienstorder MOW/AWV2015/16 verschenen ter vervanging van het oude dienstorder MOW/AWV/2008/23. 
Het dienstorder behandelt de gelijkwaardigheid van de QUAREA-producten aan de BENOR-producten. 
In aanvulling met het oude dienstorder, waarin enkel sprake van gelijkwaardigheid voor gerecycleerde granualten, geldt deze gelijkwaardigheid nu ook voor gestabiliseerde mengsels. 
Het dienstorder kan men eveneens raadplegen op de website http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/MOW-AWV-2015-16.pdf