NIEUWS: O.B.B.C ontvangt een technische fiche voor hoogwaardig betongranulaat

17/10/2018

Hoogwaardige betongranulaten zijn betongranulaten afkomstig van het breken van betonpuin met een hoge drukweerstand dewelke afkomstig zijn van cementbetonverhardingen, lineaire elementen en andere gelijkwaardige constructieve elementen afkomstig van gebouwen en kunstwerken.
Niet alleen een strenge accepatie bij de breker van het betonpuin dat in aanmerking kan komen om hoogwaardige betongranulaten te produceren maar ook de kennis van de herkomst van het puin, zorgen ervoor dat deze gerecycleerde granulaten uiterst geschikt zijn om in hoogwaardigere toepassingen te gebruiken, zoals (stort)beton.

Gezien deze granulaten ook in (stort)beton gebruikt kunnen worden, moeten deze voldoen aan de eisen van de Belgische norm NBN EN 12620: Granulaten voor beton.

OBBC is de eerste producent die hoogwaardige betongranulaten produceert onder het QUAREA-merk en het is de tweede producent in Vlaanderen die gecertificeerd is voor gereycleerde hoogwaardig betongranulaten.

Door de voortdurende inzet van OBBC en de wetenschappelijke projecten die zij mee ondersteunen, slagen zij erin gerecycleerde granulaten tot zo’n niveau te brengen dat deze in hoogwaardigere toepassingen gebruikt kunnen worden. Dit leidt op zijn beurt dan weer tot een beperkter gebruik van natuurlijke grondstoffen en tot een duurzamere samenleving. CERTIPRO dankt hiervoor OBBC