NIEUWS: TRACIMAT

17/10/2018

Het eenheidsreglment voorziet 1 jaar overgangstermijn voor de opdeling in hoog- en laagmilieurisicoprofiel puin bij de breker, na de erkenning van een Sloopbeheersorganisatie. Maar geldt de datum van handtekening van de erkenning, de datum van publicatie in het Staatsblad of 10 dagen na publicatie?
Eén jaar na de erkenning van de eerste sloopbeheerorganisatie (Tracimat) geldt er een apart acceptatie- en verwerkingstraject bij de breker voor puin uit bouw- en sloopafval met een laag- (LRMP) of een hoogmilieurisicoprofiel (HRMP). Maar het was tot nu niet duidelijk wanneer die maatregel precies zou ingaan.
In het eenheidsreglement staat letterlijk "Vanaf één jaar na de erkenning van een sloopbeheerorganisatie moet er bij de acceptatie een onderscheid gemaakt worden in puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP)."
De erkenning van Tracimat als eerste sloopbeheerorganisatie werd op 29 september 2017 aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, maar het ministerieel erkenningsbesluit draagt de datum van 24 augustus 2017, terwijl Tracimat zelf meende dat de opdeling in LRMP en HRMP op 26 augustus verplicht zou worden.
Navraag bij OVAM - en daar is men formeel - leert dat de termijn van één jaar voor het gewijzigde acceptatiebeleid voor de puinbrekers ingaat op de dag dat de minister Tracimat erkende, en dat gebeurde op 24 augustus. De opdeling in LRMP en HRMP geldt dus vanaf 24 augustus 2018. (bron: senTRAL Wolters Kluwer)